Data Center infrastructure management

Data Center infrastructure management

DCIM - Hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu giúp thu thập và quản lý dữ liệu về thiết bị của Data Center, việc sử dụng tài nguyên, tình trạng hoạt động trong suốt vòng đời của Data Center. Những thông tin này được phân bổ, tích hợp, phân tích và áp dụng theo cách giúp người quản lý đạt mục tiêu đã đề ra về dịch vụ và kinh doanh đồng tối ưu hóa hoạt động của Data Center.

Đối tượng quản lý

Chức năng

Quy trình quản lý

- Hệ thống năng lượng

- Hệ thống làm mát

- Không gian IT

- Bảo mật

- Tích hợp khác

 

 

- Giám sát và cảnh báo

- Tự động hóa và điều khiển

- Mô phỏng

- Dịch vụ phần mềm

- Tích hợp khác

 

 

- Quản lý thiết bị

- Quản lý tính sẵn sàng

- Quản lý năng lực

- Quản lý thay đổi

- Quản lý sự cố

- Quản lý tài chính

- Tích hợp khác

 
 

- Dự báo & Hoạch định năng lượng: Phân tích và dự báo thị trường năng lượng toàn cầu, khả năng đáp ứng nhu cầu cung cấp điện, giá điện, dự báo  nhu cầu về mua và bán cũng như tổng hợp các giao dịch mua bán điện;

 

- Lập kế hoạch cho thiết bị và năng lực hệ thống: By Nlyte Software: Tối ưu hóa không gian lắp đặt, sử dụng điện năng và khả năng làm mát thông qua sự phân bổ thông minh của thiết bị IT. Thực hiện mô hình hóa, phân tích, quản lý tự động hóa quy trình;

 

- Quản lý nhị thứ: Giám sát và điều khiển các thiết bị, hệ thống năng lượng và đo kiểm, bao gồm cả trạm biến áp, lưới điện thông minh (microgrid) và trạm phát điện tại hiện trường, để đảm bảo  quá trình phân phối, tiêu dùng an toàn và đáng tin cậy;

 

- Quản trị năng lượng: Kết hợp mức tiêu thụ điện năng thời gian thực với các thông tin hợp đồng năng lượng, thông tin giá cả, và đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa chi phí năng lượng;

 

- Quản lý Bảo Trì: Chuyển từ bảo trì theo thời gian sang bảo trì theo điều kiện sử dụng chuẩn đoán tự động để xác định và giải quyết trước khi hệ thống gặp sự cố;

 

- Giám sát từ xa: Giám sát thời gian thực ở cấp độ thành phần, thiết bị, hệ thống của thiết bị cơ điện, thiết bị IT cũng như điều kiện vật lý và môi trường khác;

 

- Tự Động Hóa & Điều Khiển: Cho phép tối ưu hóa hoạt động thiết bị IT,  ở tất cả các mức độ khác nhau của hệ thống theo các cấp bảo mật;

 

- Phân tích sự cố và quản lý cảnh báo: Hiển thị chi tiết, bao gồm nhãn thời gian (time-stamping), báo động và cảnh báo sự cố cho toàn bộ hệ thống vận hành của Data Center;

 

- Quản lý hệ thống điều hóa không khí phòng máy tính CARH, CRAC: Giám sát và điều khiển các hệ thống cơ sở như CRAH, CRACs và nhà máy cơ điện, bao gồm các nhân tố môi trường cả các yếu tố vật ký khác;

 

- Nâng cấp Data Center: Giải pháp mở cho phép tích hợp đầy đủ với các ứng dụng và trang thiết bị để Data Center có thể nâng cấp theo chiến lược chung của doanh nghiệp trong tương lai.

ARTICLES WITH LIST